Konkurs na layout magazynu „EKRANy”

Zakres konkursu obejmuje pełne zaprojektowanie okładki oraz wybranych 5 rozkładówek magazynu „EKRANy” na podstawie materiałów graficznych i tekstowych dostarczonych w załączniku do Regulaminu, a także wykazanie zdolności do posługiwania się profesjonalnymi narzędziami do projektowania druków.

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej Ekrany z siedzibą w Krakowie

Uczestnictwo:
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis:
Zadanie Konkursowe ma uwzględniać wszystkie elementy typowe dla papierowego periodyku, to znaczy: wszelkie elementy graficzne i informacyjne (jak numery stron, żywe paginy, tytuły, śródtytuły, leady, imiona i nazwiska autorów), uwzględniać sposób zakomponowania zdjęć i wszelkich innych elementów graficznych, kod kolorystyczny spójny z całością pisma, krój i wielkość czcionki, formę identyfikacji wizualnej spójnej dla całości pisma.

Termin zgłaszania prac – 06.11.2017

Prawa autorskie:
Zwycięzca konkursu podpisze z organizatorem umowę, na mocy której wykonawca przenosi bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, niezależnie od ewentualnego odstąpienia od umowy lub jej wcześniejszego rozwiązania na zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wykonanego projektu wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez zamawiającego w zakresie przewidzianym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszystkie szczegóły dostępne tutaj: http://ekrany.org.pl/konkurs-na-layout/


Nagrody

– I nagroda – 3500 zł brutto
– II nagroda – 2500 zł brutto
– III nagroda – 2000 zł brutto

Zwycięzca przystąpi do negocjacji w sprawie podpisania umowy na pełny layout magazynu i autorski nadzór nad składem dwóch numerów czasopisma. Szczegóły dostępne w regulaminie na stronie: http://ekrany.org.pl/konkurs-na-layout/