Konkurs na limeryk filmowy


Unia Film Festival zaprasza do konkursu na limeryk.

Wybierzcie dowolny film i napiszcie limeryk (5 wersów, rymują się wersy 1, 2 i 5 (A) oraz wersy 3 i 4 (B) – te dwa wersy zazwyczaj są nieco krótsze), albo krótko streszczający fabułę albo prezentujący Wasze refleksje na temat wybranego obrazu.

Jedna osoba może przesłać max. 3 limeryki.

Konkursowe kategorie wiekowe: (-15, 16-19,+19)

Regulamin: http://uniaff.pl/wp-content/uploads/2011/11/REGULAMIN-KONKURSU-UNIA-FILM-FESTIVAL-NA-FILMOWY-LIMERYK.pdf


Nagrody

Pakiet firmowy UFF (torba, kubek, baloniki w różnych kolorach)
Gadżety Filmoteki Szkolnej
Zestawy książek i filmów.