Konkurs na logo Platformy Artystycznej ROE.

Regionalny Ośrodek Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w „Konkursie na  Logo Platformy Artystycznej ROE”.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), który będzie identyfikował i promował Platformę Artystyczną ROE.

 

Szkoły Artystyczne ROE działają w ramach Regionalnego Ośrodka Edukacji.

Jest to propozycja adresowana do ludzi pragnących nabywać i rozwijać umiejętności w szeroko rozumianej branży artystycznej, związanej z kulturą, sztuką oraz rozrywką.

 

Platforma Artystyczna ROE – to nowa inicjatywa Szkół Artystycznych ROE.

Jej celem, jest stworzenie miejsca dla prezentacji twórczości artystycznej  w przestrzeni internetowej.  Przewidziane są kategorie dla twórców różnych dziedzin (min. fotograficzna, muzyczna, graficzna, filmowa). Prace będą prezentowane na dedykowanej części serwisu roe.pl, na profilach społecznościowych oraz innych nośnikach informacyjnych, których właścicielem jest Regionalny Ośrodek Edukacji.  Przewidziane są liczne konkursy i nagrody dla najlepszych prac.

Projekt ruszy we wrześniu bieżącego roku.

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty i wziąć w nim mogą udział osoby pełnoletnie.

Prace konkursowe można przesyłać od 15 lipca do 29 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpłynięcia pracy do biura Organizatora Konkursu).

 

Szczegóły na stronie konkursu, a regulamin znajdziecie tutaj.

 


Nagrody

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda- bezpłatna nauka w rocznym Studium Grafiki, (wartość nagrody – 3 480 zł) lub bezpłatny pierwszy rok nauki w dwuletnim Studium Fotografii (wartość nagrody – 2 760 zł).
Do wyboru: Wrocław, Poznań lub Warszawa.