Konkurs na mural

Organizatorem konkursu na projekt i  wykonanie muralu jest Ostrzeszowskie Centrum Kultury.

Tematyka muralu: MURAL INSPIROWANY KULTURĄ lub HISTORIĄ, w szczególności Ostrzeszowa. Kolorystyka muralu powinna nawiązywać do otoczenia. Mural powinien być inspirowany kulturą lub historią, szczególnie lokalną.

Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty.

Uczestnik konkursu na projekt muralu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z pracą konkursową portfolio lub adres strony internetowej gdzie się znajduje. Konkurs skierowany jest do artystów tworzących murale, posiadających doświadczenie w tym zakresie oraz dorobek twórczy.

Regulamin: https://ock-ostrzeszow.pl/news/2020/konkurs-na-mural-inspirowany-kultura-lub-historia


Nagrody

Umowa na projekt i wykonanie muralu w wysokości 12 000 PLN