Konkurs na mural „Stop powodzi. W trosce o Twoje bezpieczeństwo”

Konkurs na mural „Stop Powodzi. W trosce o Twoje bezpieczeństwo” jest organizowany w ramach – Projektu „Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Projektu”.

Do udziału w konkursie Organizator zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych (uczniowie liceów, techników, szkół zawodowych oraz branżowych) i dorosłych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczestników konkursu projektu muralu – kolorowy szkic graficzny, który będzie przedstawiał tematykę projektu Stop Powodzi – ochrona przeciwpowodziowa ludności. Praca powinna zawierać logo projektu oraz hasło: „W trosce o twoje bezpieczeństwo”.

Organizatorem konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Regulamin: https://stoppowodzi.pl/wp-content/uploads/2021/04/Stop-Powodzi_regulamin_konkursu_na_mural-2.pdf


Nagrody

„Nagrodą w konkursie jest WYKONANIE MURALU na podstawie zwycięskiego projektu przez firmę graficiarską i jego ekspozycja na budynku we Wrocławiu”