Konkurs na okładkę książki | grafika

Otwarty konkurs na wykonanie pracy graficznej w formie okładki dowolnej książki (dowolny tytuł, autor, tematyka, także fikcyjne), z zaprojektowaniem uszlachetnień druku możliwych do wykonania przy użyciu maszyny JetVarnish 3D, czyli w technologii 3D Touch.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jak i do osób fizycznych, w szczególności studentów kierunków artystycznych, grafików, grafików komputerowych, osób zajmujących się DTP, pasjonatów grafiki, a także do wydawnictw.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę. 

Regulamin:  https://www.konicaminolta.pl/pl-pl/konkurs

Regulamin: https://www.totem.com.pl/konkurs


Nagrody

Nagroda główna: 5 000 PLN
2. miejsce: 3 000 PLN
3. miejsce: 2 000 PLN
Pięć równorzędnych wyróżnień w wysokości 1 000 PLN każde