Konkurs na operatora Willi Ulricha

Konkurs ma na celu wyłonienie operatora WILLI ULRICHA, wolnostojącego zabytkowego budynku zlokalizowanego na terenie Wola Parku, przy ul. Górczewskiej w Warszawie.

Konkurs jest dwuetapowy. I ETAP wymaga złożenia formularza z krótkim przedstawieniem kandydatów, ich dotychczasowych doświadczeń i uzasadnieniem chęci udziału w projekcie. Z nadesłanych zgłoszeń jury wybierze 4‑6 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do II ETAPU polegającego na prezentacji koncepcji programowej i biznesowej.

Do konkursu mogą przystąpić firmy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, klastry i nieformalne stowarzyszenia. Wyłoniony operator może działać samodzielnie lub reprezentować przed inwestorem konsorcjum podmiotów z obszaru kultury, innowacji społecznej, edukacji, designu itp. Wyłoniony w konkursie podmiot odpowiedzialny będzie za realizację koncepcji programowej i biznesowej WILLI.

Zgłoszona koncepcja musi być zgodna ze strategią zrównoważonego rozwoju „People and Planet Positive” przyświecającej działalności INGKA Centers oraz IKEA, odzwierciedlać ideę Meeting Place i realizować cele projektu oparte na idei community, współpracy i lokalności.

Regulamin: http://www.willaulricha.pl/?fbclid=IwAR0rtpakspVSXJBxfs_Y5EgIYmw0pdN2V-bf-sdheszpT7HJOLBYwmPZbWE


Nagrody

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie koncepcji funkcjonalnej Willi zgodnie z założeniami przedstawionymi w II ETAPIE. Zwycięzca będzie brał udział w przygotowaniu projektu wykonawczego, ponadto organizator sfinansuje wyposażenie przestrzeni pod kątem planowanej działalności. Organizator przeznaczy 2 mln zł na realizację projektu wykonawczego i do 400 tys. zł na wyposażenie.