Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą  je ulicą Kanonicką w Kaliszu.

Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, realizacyjnego. Zamawiający oczekuje twórczego i innowacyjnego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalno-użytkowych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przyjaznej miejskiej przestrzeni o różnorodnym charakterze i funkcji.

Zamawiający nie zamierza w żaden sposób ograniczać inwencji twórczej konkurujących.  Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace projektowe na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 2 września 2019.

Regulamin: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz/wp-content/uploads/2019/07/19.07.2019-REGULAMIN-KALISZ-RYNKI.pdf


Nagrody

I Nagroda: 45 000 PLN + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących opracowania dokumentacji projektowej

II Nagroda: 30 000 PLN

III Nagroda: 20 000 PLN

Dwa wyróżnienia po 10 000 PLN

Jedno wyróżnienie: 5 000 PLN