KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ

Gmina Jemielnica przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy.

Ważne daty:
1. Składanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału oraz regulaminu:
do 14 marca 2018
2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
do 21 marca 2018
3. Składanie prac konkursowych:
do 30 maja 2018

Regulamin i informacje:

www.sarp.opole.pl


Nagrody

I nagroda – 15 000 zł + zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia publicznego na usługi

II nagroda – 8 000 zł

III nagroda – 5 000 zł

wyróżnienie 2 000 zł