Konkurs na organizacje wydarzenia artystycznego w ŻyWej Pracowni

Kolektyw ŻyWa Pracownia mieszczący się w Krakowie na ulicy Celnej 5 ogłasza konkurs na organizację własnego wydarzenia artystycznego.

Konkurs ma charakter otwarty – do udziału zapraszamy wszystkich bez względu na wiek i doświadczenie artystyczne. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i zespołowe. W ramach organizowanego w przestrzeniach ŻyWej Pracowni wydarzenia można prezentować prace w technikach: malarstwo, rysunek, fotografia, grafika, instalacje, video art, performance, rzeźba, techniki własne… Projekty muzyczne równie mile widziane. Ze względu na różnorodność działań organizowanych w pracowni i konieczność częstej reorganizacji przestrzeni preferowane krótkotrwałe wydarzenia. Istnieje możliwość organizacji wystaw jednodniowych, weekendowych i akcji wieczornych, itp. Maksymalny czas wystawiania prac to 2 tygodnie.

Wydarzenia w ramach konkursu organizowane będą w przestrzeni ŻyWej Pracowni od 1 marca do 22 grudnia 2017 r.

Wydarzenie można zorganizować maksymalnie jeden raz. Jedna osoba/zespół może zgłosić kilka różnych projektów.

W przypadku umieszczenia wystawy w sali ŻyWej Pracowni należy wziąć pod uwagę rozmiary pomieszczenia. Plan przestrzeni i zdjęcia zostały umieszczone na stronie wydarzenia na Facebooku

Wystawienie prac przez uczestnika konkursu jest nieodpłatne.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego 2017 roku.
Wyniki konkursu podamy 28 lutego 2017 roku

Nie zapewniamy oprawy prac, ram, itp. a jedynie podstawowe narzędzia i przybory: linki, sznurki, druty, sztalugi (8 sztuk)… Oferujemy ewentualną pomoc w tworzeniu ekspozycji. We własnym zakresie zaopatrzacie się w ew. poczęstunek. Udostępniamy Wam zaplecze kuchenne, naczynia (m.in. 50 kubków), stoły, krzesła. Możemy pomóc Wam w promocji wydarzenia.

Swoje zgłoszenia wysyłajcie na ola@zywapracownia.pl. Prosimy podać: imię, nazwisko (lub skład zespołu), telefon kontaktowy, określony rodzaj wydarzenia/wystawy wraz z krótkim opisem, zdjęciami prac, pdf-em czy też linkiem do prac, proponowany czas trwania (kilkugodzinne, jednodniowe, weekendowe, dwutygodniowe) oraz ew. preferowany termin (z dokładnością do jednego miesiąca).

Osobom zakwalifikowanym wyślemy na podany e-mail informacje o przyjęciu i prośbie o potwierdzeniu chęci udziału. Zrezygnować można w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.