Konkurs na plakat 39.Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym 39.Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – W sercu Europy.

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.

Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

 http://festiwal.wstarymsaczu.pl/regulamin-konkursu-na-projekt-graficzny-plakatu-39-starosadeckiego-festiwalu-muzyki-dawnej/


Nagrody

Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 2.750,00 PLN brutto