Konkurs na plakat 6 edycji Festiwalu Pannonica

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się
plakatem promującym 6.Pannonica Folk Festival
2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.
3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić od jednego do trzech (maksymalnie) projektów.
Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać:
– grafikę autorską,
– nazwę wydarzenia: 6. Pannonica Folk Festival,
– slogan: ogieeeń nie muzyka!,
– logo Pannonica Folk Festival albo oryginalny lub twórczo zinterpretowany sygnet (solarny element graficzny wchodzący w skład loga)
– datę festiwalu: 30.08 do 1.09 2018 ,
– miejsce festiwalu: Barcice nad Popradem,
oraz
pozostałe elementy obowiązkowe:

Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy (prewkę) projektu plakatu proporcjonalnie pomniejszony w stosunku do oryginalnego wymiaru (980×680 układ pionowy) w formacie JPG, którego wielkość nie powinna przekroczyć 2 MB.

Pełny regulamin konkursu znajduje się tutaj >>>
http://ckis.stary.sacz.pl/konkurs_na_projekt_plakatu_6pannonica/


Nagrody

1. Za zwycięski projekt zostanie przyznana pieniężna nagroda główna w wysokości 2.500,00 PLN brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100).
2. Przewiduje się także przyznanie dwóch równorzędnych wyróżnień w wysokości 500,00 PLN brutto (pięćset złotych 0/100), w tym jednego dla artysty młodego pokolenia (kryterium spełniają osoby urodzone w 1993 roku lub latach późniejszych), przy czym nie ma obowiązku przyznania wyróżnienia dla artysty młodego pokolenia w przypadku jeśli nagroda główna przypadnie osobie urodzonej w 1993 roku lub latach późniejszych.
dodatkowo:
W okresie 8 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu Organizator zleci Autorowi przygotowanie od 3 do 9 projektów graficznych różnych elementów promocyjnych i identyfikacyjnych opartych na motywie graficznym zwycięskiego plakatu takich jak np.: baner, reklama prasowa, nagłówek, koszulka itp. w zryczałtowanej cenie 250 zł brutto za każdy wariant/projekt