Konkurs na powieść inspirowaną historią zamków Świny i Niesytno

Oficyna Wydawnicza ATUT oraz spółki Zamek Świny i Zamek Niesytno ogłosiły konkurs literacki na powieść nawiązującą do historii tych zamków.

Celem konkursu jest upowszechnienie historii zamków Świny i Niesytno oraz zwiększenie ich atrakcyjności poprzez powiązanie z nimi postaci literackich i historycznych faktów. Powieść ma być adresowana do czytelników w wieku od 12 lat do 100, a szczególnie do młodego odbiorcy.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno pisarze z literackim dorobkiem, jak i debiutanci. Wydawnictwo dysponuje opracowaniami historycznymi dotyczącymi zamków Świny i Niesytno, osoby zamierzające napisać powieść mogą wystąpić do wydawnictwa z prośbą o przekazanie tych materiałów.

Regulamin: https://www.atutoficyna.pl/uploads/att/42/2/3342/Regulamin_konkursu_literackiego_Swiny_i_Niesytno.pdf


Nagrody

10 000 PLN + publikacja