Konkurs na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół CMJW, organizują piętnastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”. Jest on adresowany do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. 

Ideą konkursu jest rozbudzenie, wśród uczniów i nauczycieli, zainteresowania:

  • historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej;
  • historią oraz współczesnym stanem autentycznych miejsc historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób;
  • losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi w materialny sposób.

Wymienione miejsca powinny znajdować się na terenie Polski i dotyczyć wojen oraz konfliktów zbrojnych XX w.

Projekt może być przygotowany przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Może być także wykonany przez nauczycieli i przy pomocy uczniów.

Strona, regulamin: https://www.cmjw.pl/aktualnosci/trwa-xv-edycja-konkursu-na-projekt-historyczny,1781.html


Nagrody

Pula nagród: ok. 10 000 PLN