KONKURS NA PROJEKT ILUMINACJI DŹWIGU STOCZNIOWEGO

Fundacja Gdańska zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu/koncepcji wizualnej całorocznej iluminacji dźwigu stoczniowego zlokalizowanego na terenie Młodego Miasta przy ul. Narzędziowców w Gdańsku. Nagroda 5 000 zł.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani, każda pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna.

Iluminacja ma się przyczynić do wzmacniania atrakcyjności terenu Młodego Miasta dla turystów oraz
mieszkańców i wspierać dziedzictwo kulturowe tego miejsca. Iluminacja powinna wpisywać się
w charakter miejsca, łącząc w sobie historię oraz kierunki, w których się rozwija Młode Miasto. Przy
planowaniu jej wyglądu należy uwzględnić uniwersalną spójność wizualną z charakterem otoczenia.

Termin składania koncepcji:
do 13 kwietnia 2018

Regulamin i informacje:
http://www.fundacjagdanska.pl/index.php?news=447&kat=17&gid=4

Kontakt:
Milena Mieczkowska, Fundacja Gdańska
tel.: (58) 526 49 87
e-mail: mmieczkowska@fundacjagdanska.pl


Nagrody

5 000 zł dla zwycięzcy konkursu