Konkurs na projekt koncepcyjny strefy historyczno-wystawowej

Gmina Miasto Włocławek ogłosiło konkurs na opracowanie Projektu Koncepcyjnego strefy historyczno-wystawowej, która będzie jedną z głównych stref Interaktywnego Centrum Fajansu.

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz budynku przy ul. Żabiej 2 we Włocławku oraz konspektu scenariusza dla interaktywnej strefy historyczno-wystawowej, jako twórczej pracy projektowej.
  
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego Projektu Koncepcyjnego interaktywnej strefy historyczno-wystawowej, który docelowo będzie zrealizowany w przestrzeni Interaktywnego Centrum Fajansu.Konkurs organizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR).

Regulamin: http://www.wloclawek.pl/uploads/files/Kultura/Regulamin%20na%20Projekt%20Koncepcyjny.pdfh


Nagrody

15 000 PLN + zaproszenie do udziału w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie Projektu Koncepcyjnego interaktywnej strefy historyczno-wystawowej na kwotę 105 000 PLN brutto.