Konkurs na projekt muralu na Uniwersytecie Warszawskim

Konkurs ma wyłonić najlepszy projektu muralu, który będzie nawiązywał do historycznego momentu, gdy w czasie Powstania Warszawskiego powstańcy Grupy Bojowej „Krybar” próbowali odbić teren uczelni z rąk okupantów.

Mural będzie zdobił fragment muru oporowego, który od strony Parku Kazimierzowskiego i ulicy Oboźnej okala teren Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z założeniami konkursu, mural „powinien budzić szacunek i zaciekawienie” tym rozdziałem walk Powstania Warszawskiego, budzić skojarzenia z uczelnią i informować, że jest to miejsce związane z bohaterską historią 1944 roku.

Konkurs ma charakter otwarty i jest jednoetapowy.

Organizatorem jest Uniwersytet Warszawski.

Prace konkursowe ocenią m.in. prezes środowiska „Krybar”, stołeczny konserwator zabytków, rektor Akademii Sztuk Pięknych, kanclerz UW oraz dyrektor Muzeum UW. Pełna lista jury znajduje się w regulaminie konkursu.


Nagrody

Laureat konkursu otrzyma 10 000 PLN
Dwa wyróżnienia: 5 000 PLN i 2 500 PLN