Konkurs na projekty maskotek Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach

Celem Konkursu jest uzyskanie kompletu strojów w formie maskotek,
które będą wykorzystywane jako promocyjny wizerunek Miejskiego Domu Kultury
„Bogucice – Zawodzie”. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski. Skierowany jest do osób
pełnoletnich, młodzieży oraz dzieci. Prace konkursowe mogą być przygotowane
w formie: rysunku odręcznego, grafiki komputerowej, kostiumu, kolażu.
Format prac rysunkowych i grafiki komputerowej wynosi A4 (210 x 297).

Więcej na stronie www.mdkbogucice-zawodzie.pl


Nagrody

Do wygrania 2000,00 zł (brutto)!