Konkurs na reportaż „Mam Muzykę…”

Mam Muzykę(2)

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury, Reportażu, Aktywizacji i Integracji Społecznej FARKA.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat.

Tematyka Prac Konkursowych musi być związana z muzyką.

Każdy uczestnik może przesłać jeden reportaż literacki, który powinien obejmować nie więcej niż 20 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruk komputerowy o parametrach: interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman 12).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach wraz z formularzem zgłoszeniowym i dowodem wpłaty za udział w konkursie należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny Fundacji FARKA (Uwaga! Jest on inny niż adres siedziby). Szczegóły w regulaminie na stronie www.farka.com.pl lub www.press.farka.com.pl

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

 

 

 

 

 

 


Nagrody

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień.