KONKURS NA RZEŹBĘ – STARGARDZIANIE

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika
„Stargardzianie – Ojczyźnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości”.

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Stargard. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika – rzeźby/instalacji przestrzennej o charakterze patriotycznym wraz z zagospodarowaniem terenu jego otoczenia, o wyrazistej symbolice, odznaczającej się wysokimi walorami artystycznymi.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 1 marca 2018

Składanie prac konkursowych:
do 24 kwietnia 2018

Informacje i regulamin:
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list


Nagrody

trzy równorzędne nagrody po 10 000 zł brutto

zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki dla jednego z trzech autorów koncepcji, którego praca zostanie uznana
przez Sąd Konkursowy za najlepszą