Konkurs na tekst jednoaktówki inspirowanej utworami Fredry

Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN ogłosiło konkurs na tekst jednoaktówki inspirowanej utworami Aleksandra Fredry z okazji 300. rocznicy urodzin autora przypadającej w 2023 roku.

Do konkursu mogą być zgłoszone utwory oryginalne, niepublikowane napisane przez żyjącego twórcę w języku polskim (maksymalna objętość 15 stron znormalizowanego maszynopisu, do sześciu postaci).

Nagrodą główną jest wystawienie jednoaktówki lub czytanie performatywne zwycięskiego utworu na scenie w ramach Teatralnego Hyde Parku organizowanego przez Teatr Proscenium dnia 20 czerwca 2023 roku, w 300-lecie urodzin Aleksandra Fredry.

Strona, regulamin: https://stenkrakow.pl/aktualnosci/konkursu-na-jednoaktowke-inspirowana-utworami-aleksandra-fredry-z-okazji-300-rocznicy-urodzin-autora-przypadajacej-w-2023-roku/


Nagrody

Wystawienie jednoaktówki lub czytanie performatywne zwycięskiego utworu