Konkurs na zagospodarowanie Skweru im. J. Piłsudskiego w Barlinku

Burmistrz Barlinka ogłosił konkurs na opracowanie zagospodarowania Skweru im. Józefa Piłsudskiego.

Konkurs adresowany jest do profesjonalistów, jak również osób zainteresowanych tematyką konkursu.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji czyli rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem zagospodarowania Skweru im. J. Piłsudskiego, położonego 
w centrum Barlinka. Dla przedmiotowej lokalizacji Zamawiający spodziewa się współczesnych rozwiązań projektowych, z uwzględnieniem istniejącego kontekstu przestrzennego oraz walorów estetycznych, nawiązujących do aktualnego charakteru miejsca.

Regulamin: http://gmina.barlinek.sisco.info/zalaczniki/13065/REGULAMIN_29.pdf


Nagrody

I Nagroda: 5 000 PLN

II Nagroda: 3 000 PLN

III Nagroda: 2 000 PLN