Konkurs plastyczny „Mój Pałac Marzeń”

Historyczny Park Rozrywki zaprasza do wzięcia w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Mój Pałac Marzeń”. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży od 0 do 18 lat.

Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych) tylko w formacie A4. Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac i każda praca będzie oceniana indywidualnie!

Regulamin: https://uschabinskiej.pl/wp-content/uploads/2022/09/Palac_Regulamin-Konkursu_2022-2023_U-schabinskiej.pdf


Nagrody

Dyplomy
Wejściówki