Konkurs poetycki „Cieszyńska mozaika. Strofy Cieszynem pisane”

Biblioteka Miejska w Cieszynie ogłasza Konkurs Jednego Wiersza. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Cieszyńska mozaika. Strofy Cieszynem pisane”.

Konkurs przeznaczony jest dla poetów w wieku od 15 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza w 4 egzemplarzach, dotąd niepublikowanego i nienagradzanego, związanego tematycznie ze Śląskiem Cieszyńskim. Wiersz należy nadesłać do dnia 5 września 2015 r. na adres: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 15, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

Wiersze konkursowe powinny być podpisane pseudonimem. W osobnej kopercie opatrzonej tym samym pseudonimem należy podać: imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail. Ogłoszenie wyników konkuru i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 19 września 2015 r., o godz. 15.00 w Cafe Muzeum w Cieszynie (ul. Regera 6).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8520 710 (wewn. 13), wysyłając e-mail na adres: czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl, oraz na stronie http://biblioteka.cieszyn.pl/2015/07/11/konkurs-poetycki-cieszynska-mozaika/


Nagrody

 

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 300 zł

III miejsce – 200 zł

wyróżnienia – nagrody książkowe