Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. Tegoroczny konkurs organizowany jest pod hasłem: „Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą”. 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 roku życia – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 3 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.

Regulamin http://biblioteka.turek.net.pl/xxii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-wlodzimierza-pietrzaka/#more-9525


Nagrody

Nagrody pieniężne