Konkurs poetycki na wiersz o tematyce sakralnej

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach.

Przedmiotem konkursu jest poezja sakralna. W roku bieżącym tematem wiodącym jest Wiara, Nadzieja, Miłość.

Uczestnikami mogą być obywatele Polski od 16 roku życia, oprócz członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Na konkurs należy nadesłać 1 – 3 niepublikowane wiersze pisane dowolnym stylem, zgodne z tematyką konkursu.

Regulamin: https://kulturaurle.pl/konkurs-poetycki-edycja-i/Nagrody

Nagrody pieniężne za zajęcie pierwszych trzech miejsc w wysokości odpowiednio: 500 PLN, 400 PLN i 300 PLN.
Wyróżnienia
Publikacja