Konkurs Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”.

Współczesna kultura muzyczna dostarcza publiczności najróżniejszych zmagań muzycznych: od castingów dla amatorów, aż po profesjonalne konkursy wykonawcze, kompozytorskie i fonograficzne. Dlaczego więc nie mielibyśmy oceniać pracy tych, którzy na co dzień sami oceniają muzyczne osiągnięcia innych?

Zgodnie z powszechną opinią krytykować potrafi każdy. Dużo rzadszą umiejętnością jest głębsza refleksja i wnikliwa ocena zjawiska. Jeszcze rzadziej zdarza się formułować własne, oryginalne sądy w taki sposób, by swą atrakcyjnością same przyciągnęły odbiorcę.

Wierzymy, że rzetelna krytyka muzyczna może i powinna być prawdziwą sztuką, dlatego ogłaszamy pierwszy Konkurs Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”.

Wydarzenie to ma szansę przyczynić się do integracji środowiska, które, ze względu na ogromną różnorodność gatunków oraz niszowy charakter niektórych nurtów muzycznych, pozostaje bardzo rozproszone.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysyłać tekst na adres kropka@fundacjameakultura.pl

Więcej informacji znajduje się w REGULAMINIE KONKURSU

Termin nadsyłania tekstów mija 25 lutego 2015 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi 9 kwietnia.

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 10 maja 2015 roku w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, jako wydarzenie towarzyszące Warszawskim Spotkaniom Muzycznym.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane, za zgodą autorów i pierwszych wydawców, na łamach czasopisma internetowego MEAKULTURA.

Konkurs jest otwarty na wszystkie gatunki i style muzyczne. Do udziału zapraszamy więc publicystów zajmujących się różnorodnymi zjawiskami muzycznymi – zarówno profesjonalistów, publikujących swoje teksty w mediach drukowanych i elektronicznych, jak i amatorów-debiutantów, a także blogerów. Forma wypowiedzi może być również dowolna – interesują nas m.in. recenzje, eseje, felietony czy wpisy na blogu – istotna jest jednak przede wszystkim wartość merytoryczna i atrakcyjność tekstu, która sprawi, że czytelnik nie będzie mógł oderwać się od czytania. Wiemy, że ujęcie w słowa tego, co niosą dźwięki sprawia szczególne trudności. Dlatego oceniana będzie również strona językowa i stylistyczna, tak, aby nagrodzić prace mistrzowskie pod każdym względem.

Komitet organizacyjny konkursu współtworzą polscy naukowcy, doktoranci i wyróżniający się studenci kierunków humanistycznych. W Jury zasiądą natomiast wybitne osobistości kształtujące najważniejsze wydarzenia życia kulturalnego w Polsce, związane z działalnością instytucji kultury i nauki.

Zapraszamy wszystkich piszących krytyków do udziału w tym przedsięwzięciu, a także namawiamy instytucje i firmy, którym bliskie jest dziennikarstwo muzyczne na wysokim poziomie, do wsparcia naszej inicjatywy.


Nagrody

Nagrody (statuetki i dyplom) zostaną przyznane w trzech kategoriach:

1. Nagroda Główna za najlepszy tekst o muzyce opublikowany w roku 2014 – w tej kategorii przewidziane zostały trzy równorzędne nagrody.

2. Wyróżnienia:

– dla debiutanta, czyli  osoby, która nie ukończyła studiów związanych z muzyką oraz nie działa zawodowo w sferze publicystycznej

– dla blogera, czyli osoby, która prowadzi w Internecie blog w języku polskim o tematyce muzycznej

3. Nagroda Specjalna za tekst o muzyce polskiej opublikowany poza granicami kraju.

Konkurs otrzymał wsparcie z Funduszu Promocji Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W tym roku przewidziana jest także Nagroda Redaktora Naczelnego PWM.

Nagroda Główna ma uhonorować i przybliżyć szerszej publiczności postaci ważne dla polskiej krytyki muzycznej, które często bywają niedoceniane lub po prostu nieznane, poza wąskim kręgiem odbiorców jednego nurtu muzycznego. Celem konkursu jest bowiem kształtowanie właściwych wzorców krytyki muzycznej poprzez promowanie autorytetów w tej dziedzinie oraz podniesienie poziomu krytyki, którą w popularnych mediach często zajmują się osoby niekompetentne. Konkurs ma też zwrócić uwagę na młodych twórców, którym często bardzo trudno odnaleźć swoje miejsce w środowisku. „KROPKA” może stać się dla początkującego pokolenia krytyków doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców swoich umiejętności.

Wyróżnienie to szansa dla pasjonatów krytyki na sprawdzenie swoich możliwości oraz na konfrontację z innymi twórcami. Ich osiągnięcia ocenią wybitni specjaliści w dziedzinie krytyki muzycznej. Twórczość blogowa również staje się coraz bardziej popularnym sposobem przekazu opinii na temat muzyki. Często bywa on jednak marginalizowany w powszechnym odbiorze – pragniemy to zmienić i docenić także tę formę wypowiedzi.

Nagroda Specjalna kierowana jest do autorów, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa i publikują teksty poza granicami Polski. Kategoria ta ma zaprezentować dorobek zagranicznych muzykologów, dziennikarzy, publicystów, którzy swoją pracę poświęcili badaniu i promowaniu muzyki polskiej na świecie, a wiedza o nich bywa w naszym kraju znikoma.