Konkurs sztuki na bilbordach Art Moves 2020

Konkurs jest częścią 13 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves.Zaproszenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych osób, artystów, studentów.

Praca konkursowa ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła, które w tym roku brzmi: „Epidemia – globalna katastrofa, kara czy szansa, by wymyślić siebie i świat na nowo?”

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Ostatnie miesiące zmieniły cały świat – poszczególne społeczeństwa i kraje, życie całych rodzin i poszczególnych jednostek. Czy to, co się stało to kara czy może szansa, by wspólnym, globalnym wysiłkiem wymyśleć siebie i świat na nowo? Jak wykorzystać te trudne doświadczenia, by zbudować lepszy świat? Co konstruktywnego można wynieść z trudnych wydarzeń, jakie wszyscy w różnych miejscach na ziemi przeżywaliśmy?

Regulamin: http://artmovesfestival.org/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-Art-Moves-2020.pdf


Nagrody

Nagroda Główna: 5 000 PLN
10 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury, zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia