KREAtywna kultURA | konkurs fotograficzny

Otwarty, ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach: 

Kategoria I: FILMOWE INSPIRACJE (fotograficzny obraz zainspirowany filmem – sceną, aktorem) 

Kategoria II: ŚCIEŻKI FOTOGRAFII (jakie ścieżki otworzyły się dla Ciebie dzięki fotografii; ludzie, miejsca, doświadczenia, których nie miałbyś okazji poznać, gdybyś nie fotografował) 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa różne zdjęcia w każdej kategorii. 

Strona konkursowa: https://kok.krotoszyn.pl/aktualnosc-28966-konkurs_fotograficzny_kreatywna_kultura.htmlNagrody

Nagrody w każdej z kategorii: 

I miejsce: 700 PLN 

II miejsce: 500 PLN 

III miejsce: 300 PLN