Krok w przyszłość

Zrób krok w przyszłość! – III edycja konkursu mFundacji na studencką pracę z matematyki. Fundacja mBanku po raz trzeci nagrodzi najlepsze prace studenckie z matematyki. Zwycięzca konkursu „Krok w przyszłość” otrzyma 20 tys. zł oraz statuetkę Stefcio, powstałą na cześć wybitnego polskiego matematyka – Stefana Banacha.

mFundacja po raz trzeci  przyzna nagrody w konkursie „Krok w przyszłość” za prace magisterskie lub licencjackie oraz opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych samodzielne prace z dziedziny matematyki.

Do III edycji konkursu można zgłaszać prace studenckie z matematyki przedstawione i obronione w 2018 roku. Najlepsza praca powinna promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze. Autor zwycięskiej pracy otrzyma, oprócz nagrody finansowej, statuetkę Stefcio. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i nawiązuje do jego osiągnięć.

Termin zgłaszania prac:
do 31 października 2018

Regulamin i informacje:
https://www.mbank.pl/mfundacja/krok-w-przyszlosc/

Wyróżnienia przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

–”Krok w przyszłość” to konkurs ku czci jed­nego z największych polskich  matematyków – Stefana Ba­nacha – przeznaczony dla ludzi młodych, jeszcze przed dokto­ratem, którzy entuzjastycznie tworzą nowe idee i techniki z różnych dziedzin matematy­ki oraz przysyłają nam swoje prace magisterskie lub licencjackie. Wiele przysła­nych do tej pory prac jest na najwyższym światowym poziomie matema­tycznym i bez trudu mogą być drukowane w najlep­szych matematycznych czaso­pismach – wyjaśnia Marek Kordos, emerytowany profesor Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, pomysłodawca i członek Jury konkursu.

Zwyciężczynią ubiegłorocznej edycji konkursu została Agnieszka Hejna z Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę pt. „O zlokalizowanych sharp funkcjach”.


Nagrody

nagroda główna – 20 000 zł
dwa wyróżnienia po 10 000 zł