Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY

Konkurs stanowi kontynuację konkursów organizowanych przez Polską Sekcję IBBY corocznie od 1988 roku. Jego celem jest promocja wartościowej literacko i graficznie książki dla dzieci i młodzieży oraz uhonorowanie osoby lub instytucji za zasługi na polu upowszechniania czytelnictwa.

W Konkursie nagradzani są żyjący rodzimi twórcy i propagatorzy czytelnictwa. Organizator przyznaje nagrody główne w czterech kategoriach:

  • Nagroda literacka – dla pisarza/pisarki/autorów tekstów opublikowanych po raz pierwszy w okresie 1 listopada 2018 – 31 października 2019. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody: za książkę dla dzieci oraz za książkę dla młodzieży.
  • Nagroda graficzna – dla twórcy/twórczyni/twórców autorskich książek obrazkowych oraz dla ilustratora/ilustratorki/autorów ilustracji opublikowanych po raz pierwszy w Polsce w okresie 1 listopada 2018 – 31 października 2019, przy czym tekst towarzyszący ilustracjom może być zarówno wznowieniem, jak i przekładem z języka obcego. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody: za książkę obrazkową oraz za ilustracje i koncepcję graficzną.
  • Nagroda za upowszechnianie czytelnictwa – dla osoby fizycznej lub instytucji, która w okresie od 1 listopada 2018 do 31 października 2019 działała wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.
  • Nagroda w kategorii specjalnej „Dziecko jest najważniejsze” przyznawana we współpracy z Fundacją Przyjaciółka – dla twórcy/autora/autorów/wydawcy książek (tekstów literackich, książek obrazkowych lub komiksów) o tematyce związanej z adopcją, rodzicielstwem zastępczym (rodziny zastępcze) oraz instytucjonalną pieczą zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze: domy dziecka lub rodzinne domy dziecka itp.) opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat (czyli od 2009 do 2019).

Regulamin: http://www.ibby.pl/wp-content/uploads/2019/06/REGULAMIN-KONKURSU-KSIĄŻKA-ROKU-2019-POLSKIEJ-SEKCJI-IBBY.pdf


Nagrody

Nagrody pieniężne

Wyróżnienia honorowe