Kurs za recenzje

Napisz dwie recenzje i wygraj udział w profesjonalnych warsztatach dziennikarskich – Mistrzowskim Kursie Krytyki Filmowej – i 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni, oraz 1500 zł! Wzbogać swoje portfolio i zostań krytykiem filmowym.

„Kurs za recenzje” czyli konkurs Studia Munka – SFP, miesięcznika KINO oraz Gdyńskiej Szkoły Filmowej skierowany jest do wszystkich młodych (18 – 30 lat) pasjonatów filmu, którzy chcieliby profesjonalnie zajmować się krytyką filmową.

Aby wziąć udział w konkursie należy, w terminie do 7 sierpnia, przesłać zgłoszenie konkursowe zawierające dwie recenzje (w plikach doc/docx lub pdf):

  • Pierwsza do 1500 znaków (ze spacjami) na temat dowolnego polskiego filmu z lat 2014 – 2015.
  • Druga od 3000 do 5000 znaków (ze spacjami) będąca pogłębioną analizą filmu Macieja Bochniaka „Disco Polo”.

W zgłoszeniu muszą też naleźć się dane uczestnika konkursu: imię, nazwisko, adres mailowy oraz telefon kontaktowy.  Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kurszarecenzje@sfp.org.pl.

Finalistów konkursu profesjonalne Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizatorów: miesięcznika KINO, Studia Munka – SFP oraz Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Finałem konkursu będą profesjonalne warsztaty dziennikarskie – Mistrzowski Kurs Krytyki Filmowej (MKKF), podzielony na część literacką i telewizyjną. Warsztaty literackie poświęcone pisaniu recenzji filmowej i pracy redakcyjnej krytyka, poprowadzi redaktor Bożena Janicka. Warsztaty telewizyjne poświęcone będą tajnikom pracy przed kamerą oraz przygotowaniu materiałów na potrzeby telewizji i internetu, a prowadzić je będą wykładowcy Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

W ramach warsztatów literackich i telewizyjnych uczestnicy MKKF dostaną do zrealizowania zadania konkursowe, na podstawie których prowadzący warsztaty rozstrzygną konkurs i przyznają nagrody.

Konkurs realizowany jest dzięki dofinansowaniu PISF, w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej”.

Więcej na stronie http://www.studiomunka.pl/KursZaRecenzje


Nagrody

Nagrodą w pierwszym etapie konkursu „Kurs za recenzje” jest udział w Mistrzowskim Kursie Krytyki Filmowej który będzie wydarzeniem towarzyszącym 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, odbywającego się w dniach 14-20 września 2015. Autorzy najlepszych recenzji wezmą udział w festiwalu i MKKF. W ramach nagrody organizatorzy zapewniają uczestnikom także dojazd na festiwal, zakwaterowanie na miejscu oraz akredytacje festiwalowe.

W finale konkursu „Kurs za recenzje” przyznane zostaną nagrody pieniężne:

  • Nagroda Główna w wysokości 1500 zł
  • Wyróżnienia w wysokości 750 zł

Miesięcznik KINO przewiduje także możliwość współpracy z najlepszymi finalistami konkursu.