LaMPA – Ladek Mountain Photo Award

Punkt programu Festiwalu Górskiego – konkurs fotograficzny LaMPA, czyli Ladek Mountain Photo Award!  

To świetna okazja, żeby zwrócić uwagę na chwile, które przeżywamy w górach. Od zachwytu nad przyrodą, krajobrazem, fauną i florą po piesze wędrówki, wspinaczkę oraz poznawanie okolicznych tradycji i kultury.
Celem konkursu jest ukazanie różnorodności górskiego świata w całym jego spektrum, uchwyconych na Waszych fotografiach. Wspólnie z Jury wyłonimy najlepsze zdjęcia, by później spotkać się na gali finałowej i razem zachwycić się tym górskim światem!  

Kategorie konkursowe:

  • Pejzaż – zdjęcia krajobrazowe przedstawiające piękno natury gór i rejonów górskich,
  • Społeczność i kultura górska – zdjęcia przedstawiające szeroko pojętą kulturę górską z różnych stron świata (tradycje, zwyczaje, obrzędy, święta, uroczystości oraz życie codzienne grup społecznych, etnicznych, ludzi zamieszkujących góry i rejony górskie, i ich relacje z naturą gór),
  • Eksploracja i przygoda – zdjęcia przedstawiające wszelkie formy aktywnego spędzania czasu w górach, w tym sporty górskie uprawiane amatorsko i zawodowo; kategoria obejmuje również zdjęcia związane z podejmowaniem wyzwań, pionierską działalnością człowieka w górach, jaskiniach i rejonach górskich,
  • Seria –  to spójny, maksymalnie 8-zdjęciowy materiał o dowolnej tematyce w kontekście górskim opowiadający o miejscach, ludziach czy wydarzeniach. Zdjęcia w tej kategorii mają charakter poznawczo informacyjny i mogą mieć dowolną formę fotograficzną (w tym reportaż, dokument, seria portretów, pejzaży etc.)
  • Osobną kategorią w konkursie jest kategoria „Young”, która tematycznie zawiera w sobie treści z powyższych kategorii. Do kategorii „Young” zdjęcia mogą nadesłać osoby, które do dnia upływu terminu nadsyłania zgłoszenia ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18. Do tej kategorii uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń jedynie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dołączoną w formie skanu lub zdjęcia do zgłoszenia.  

Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest skierowany dla osób zajmujących się fotografią zarówno w sposób amatorski, jak i profesjonalny.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane od dnia 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 2023.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS.

Regulamin: https://www.festiwalgorski.pl/lampa/regulamin-konkursu-fotograficznego/


Nagrody

Grand Prix: 1 500 PLN, Warsztaty
kategoria „ Pejzaż”: I Nagroda -1 000 PLN, Konsultacje Eksperckie
kategoria „Społeczność i kultura górska”: I Nagroda – 1 000 PLN, Konsultacje Eksperckie
kategoria „Eksploracja i przygoda”: I Nagroda – 1 000 PLN, Konsultacje Eksperckie
Kategoria „Seria”: I Nagroda – 1 000 PLN, Konsultacje Eksperckie
Kategoria „Young” – nagrody rzeczowe, Konsultacje Eksperckie
„Nagroda Publiczności”: 1 000 PLN, Konsultacje Eksperckie