„Legenda o radwanickich słoniach” – konkurs literacki

Organizatorzy zapraszają osoby w wieku od 16 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim. Celem Konkursu jest zachowanie i promowanie niematerialnego dziedzictwa regionu oraz popularyzacja historii Gminy Radwanice.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy sporządzić pracę pisemną, w języku polskim, zawartość tekstu min. 2 strony, max. 8 stron (formatu A4), czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedną pracę konkursową.

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Radwanicach.

Regulamin: http://www.dk.radwanice.pl/images/2023/Legenda_regulamin.pdf


Nagrody

Nagroda główna: 1 000 PLN