LOGO DLA FESTIWALU NAUKI I SZTUKI W KRAKOWIE

FNIS_KRAKOW_ok

Konkurs na projekt logotypu dla Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem funkcjonalnym, wizualnym i estetycznym projektu znaku graficznego identyfikującego Festiwal.

Swoje propozycje mogą zgłaszać: studenci oraz doktoranci uczelni lub instytutów badawczych współorganizujących Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie w 2018 r. / absolwenci tych uczelni, którzy w dniu ogłoszenia wyników konkursu nie ukończyli 35 lat / pracownicy uczelni lub instytutów badawczych współorganizujących Festiwal.

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie jest organizowany od 2000 roku przez uczelnie akademickie i instytuty Polskiej Akademii Nauk. Celem wydarzenia jest popularyzacja nauki i sztuki, poprzez prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych, ukazanie praktycznych korzyści wynikających z postępu naukowego i innowacyjności oraz ich wpływu na jakość życia.
Kulminacją festiwalu będzie trzydniowe spotkanie w Festiwalowym Miasteczku Naukowym na Rynku Głównym w Krakowie (17-19 maja 2018).

Termin zgłaszania prac:
do 28 lutego 2018 do godziny 15:00

Regulamin i informacje:
www.asp.krakow.pl


Nagrody

nagroda główna – 6 500 zł