Logo dla Gminy Mosina

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logotypu Gminy Mosina wraz z księgą znaku. Nagroda w konkursie to 5 000 zł.

 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo, które będzie stanowiło wstęp do systemu identyfikacji wizualnej gminy. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z Gminą Mosina, ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości i wspólnego celu, jakim jest społeczny i gospodarczy rozwój gminy.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych – pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazówki
Logo Gminy Mosina powinno kojarzyć się z misją gminy, związaną z wykorzystaniem położenia na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz Natury 2000 dla rozwoju turystyki i rekreacji. Kolejne elementy misji to silny rozwój przedsiębiorczości oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i dbałość o stały wzrost jakości życia mieszkańców. Logotyp może/powinien także uwzględniać figurę „Eleganta z Mosiny”.

Termin nadsyłania prac (pocztą lub osobiście):
do 5 listopada 2018

Regulamin i informacje:
https://www.mosina.pl/aktualnosci/stworz-logo-gminy-mosina-i-wygraj-5000-zl


Nagrody

5 000 zł brutto dla autora zwycięskiej pracy