Logo województwa Małopolskiego

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych firm projektowych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych oraz do studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo województwa małopolskiego.

Projekt musi zawierać:
1) opis genezy logo (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.);
2) logo podstawowe w wersji kolorowej;
3) logo podstawowe w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej;
4) wizualizacje, minimum cztery, różnych przykładów wykorzystania logo (w różnych wariantach użycia, np. poziomo, pionowo, wersja podstawowa, wersja uproszczona), na materiałach promocyjnych lub systemie wystawienniczym (np. roll-upie, T-shircie, pendrivie).

Więcej na stronie bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1076083.html


Nagrody

30.000 zł brutto.