Logotyp dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza do konkursu na system identyfikacji wizualnej. Konkurs ma wyłonić logotyp najlepiej komunikujący markę i wartości tej instytucji.

Nowy znak graficzny (logo) ma nawiązywać do charakteru Muzeum oraz spójnie identyfikować wszystkie działania Muzeum podejmowane na polu tradycji muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektu instrumentologicznego a także historyczno-artystycznego. Charakterystyka i opis specyfiki instytucji są zawarte w Strategii Rozwoju Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (załącznik do regulaminu).
Na konkurs można nadesłać od jednego do trzech projektów.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 2 lipca 2018, do godz. 12.00

Regulamin i informacje:
http://mlim.szydlowiec.bip.net.pl/?a=138

 


Nagrody

5 000 zł brutto + umowa o wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – Księgi Norm za oddzielnym wynagrodzeniem – 3 000 zł brutto