Logotypy dla programów społeczeństwa obywatelskiego dla Narodowego Instytutu Wolności

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza konkurs na opracowanie czterech znaków graficznych (logotypów) dla programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego realizowanych przez NIW.

Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zaproszeni są profesjonaliści i początkujący twórcy, studenci uczelni artystycznych a także ich wykładowcy. Na jedną pracę konkursową składa się zestaw czterech logotypów – po jednym logotypie dla każdego z programów. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy prace konkursowe.

Znaki graficzne (logotypy) staną się identyfikacją wizualną następujących programów:
1) Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030;
2) Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030;
3) Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych;
4) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;

Projekty w ramach jednej pracy powinny być spójne wewnętrznie i nawiązywać do siebie (na przykład być utrzymane w podobnej kolorystyce i stylistyce), a także posiadać takie same rozmiary i parametry.

Termin nasyłania prac:
do 20 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
https://niw.gov.pl/konkurs/


Nagrody

Nagroda dla zwycięzcy: 20 000 zł brutto