„Lubię Polskę, bo …” – konkurs plastyczny

Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA KSIĄŻKA POLSKA. Uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe na terenie Polski i obszaru Unii Europejskiej, bez ograniczeń wiekowych.

Zadaniem dla uczestników Konkursu jest wykonanie ilustracji, w dowolnej technice, do hasła LUBIĘ POLSKĘ, BO…– w szerokim ujęciu. Organizator nie określa zakresu tematycznego Konkursu.

Regulamin: https://www.facebook.com/fundacjaksiazkapolska/photos/a.1987466844882189/2601401196822081


Nagrody

Nagrody rzeczowe
PATRONITE