#LUG Best Project Contest – Realizacja – 2019

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie realizacji dowolnego obiektu architektonicznego: budynku, wnętrza lub obiektu infrastrukturalnego (oświetlenie obiektowe, iluminacja lub oświetlenie uliczne) oświetlonego za pomocą opraw oświetleniowych LUG LIGHT FACTORY, oddanego do użytku nie wcześniej niż 01 stycznia 2018.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne lub osoby prawne, które prowadzą działalność w zakresie architektury oraz architektury wnętrz. Organizatorzy dopuszczają udział studentów kierunków związanych z architekturą lub architekturą wnętrz.

Regulamin: http://www.lug.com.pl/BestProject/LUG_BestProjectContest_2019_Realization_PL.pdf


Nagrody

I Nagroda: 4 000 €

II Nagroda: 2 600 €

III Nagroda: 1 900 €