„LXX lat Nowej Huty” – konkurs na rysunek satyryczny

Stowarzyszenie CENTRUM B7 wraz z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje konkurs na rysunek satyryczny „LXX lat NOWEJ HUTY” związany z 70-leciem dzielnicy Krakowa – Nowej Huty. 

LXX lat Nowej Huty jest konkursem otwartym. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, zakwalifikowane przez Organizatorów do szeroko pojętego tematu NOWA HUTA.

Regulamin: http://b7.org.pl/RegulaminFormularzOswiadczenie.pdf


Nagrody

1 miejsce: 4 000 PLN

2 miejsce: 2 000 PLN

3 miejsce: 1 000 PLN

4 wyróżnienia po 500 PLN każde