„Mała ojczyzna – pogranicza kultur” – konkurs literacki

Biblioteka Publiczna w Kargowej, jako organizator – przy współpracy: Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła, Związku Literatów Polskich oddział w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze – zaprasza do udziału w XXI konkursie prozatorskim im. E. Paukszty. Hasło obowiązujące w konkursie i kryterium oceny brzmi: „Mała ojczyzna – pogranicza kultur”. 

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy twórcy, bez względu na przynależność do organizacji literackich lub brak takowej, bez ograniczeń wiekowych.

Podstawą udziału w rywalizacji jest nadesłanie pod adresem organizatora nigdzie wcześniej nie publikowanego tekstu prozatorskiego (opowiadania, noweli, eseju, recenzji, publicystyki, wspomnienia itp.) w objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (druku komputerowego; 1800 znaków na stronie). 

Strona:http://www.biblioteka.kargowa.pl/index.php/aktualnosci


Nagrody

Pula ok. 2 000 PLN