„Mazowiecki rynek pracy w obiektywie” – konkurs fotograficzny

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mazowiecki rynek pracy w obiektywie”.

Celem konkursu jest ukazanie pozytywnego wpływu projektów finansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na sytuację osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie i przesłanie kilku zdjęć, które ukażą jak skutecznie osoby poszukujące pracy na Mazowszu mogą zmienić na lepsze swoją sytuację zawodową korzystając z Funduszy Europejskich. Przedmiotem konkursu są efekty programów unijnych dotyczących rynku pracy (finansowanie unijne) np. nowo powstałe żłobki, nowe miejsca pracy, nowo utworzone działalności gospodarcze, oferowane wsparcie takie jak: szkolenia, staże i inne.

Strona konkursu

Regulamin konkursu

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletni mieszkańcy województwa mazowieckiego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 i Działania 1.2 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Działania 8.1, Działania 8.2 i Działania 8.3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, jak również potencjalni uczestnicy działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, przebywający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.


Nagrody

Karty podarunkowe