Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej COLOR ART

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art to konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży organizowany przez Goleniowski Dom Kultury, którego zwieńczeniem są warsztaty artystyczne dla laureatów. Festiwal Color Art jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku i od 1997 r. jest objęty patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO w Warszawie. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości do artystycznej wypowiedzi. W tym roku patronat honorowy nad Festiwalem objął również UNICEF Polska.

Staramy się, aby zagadnienia będące co roku tematem konkursu były odpowiedzią na problemy świata i otwierały przestrzeń do rozmów i działań na rzecz poszanowania godności, odmienności i równouprawnienia. Hasło tegorocznej edycji Festiwalu – „Kolory muzyki” nawiązuje do misji Ambasadora Dobrej Woli UNESCO – Herbie Hancocka, podkreślającego humanistyczne wartości muzyki i jazzu, jako ważnego środka dialogu między ludźmi, sprzyjającego poszanowaniu praw człowieka i eliminowaniu dyskryminacji społecznych. Zdajemy sobie sprawę, że krzewienie idei pokoju, szacunku i tolerancji wśród najmłodszych jest nieodzowne, jeśli chcemy znaleźć rozwiązanie globalnych problemów, a tym samym wpływać na kształt i jakość świata.

Do udziału w konkursie zaproszone są dzieci i młodzież w wieku 6 – 17 lat.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na zadany temat:

WSZYSTKIE KOLORY MUZYKI.

Prace na konkurs zgłaszać można w kategoriach:

MALARSTWO I GRAFIKA – „Wszystkie kolory muzyki”

PLAKAT (cyfrowy i analogowy) – „Kolory jazzu”

Media społecznościowe festiwalu:

Facebook: https://www.facebook.com/international.festival.of.fine.arts

Instagram: https://www.instagram.com/art.competition.for.children

Kanał YouTube: https://www.youtube.com/@colorartfestival


Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział w nadmorskich warsztatach artystycznych, na które zapraszani są Laureaci wraz z opiekunami.
Laureaci i osoby wyróżnione w konkursie otrzymują również nagrody rzeczowe i katalog wystawy.