Międzynarodowy Konkurs Graficzny 2018

Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.
Celem konkursu jest:
upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej,
rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu,
rozpowszechnianie idei projektu „Healthy Body, Sustainable World” – rozwijanie ekologicznego i prozdrowotnego podejścia do żywienia i aktywności fizycznej.


Nagrody

Laptop, Pen 3d, inne nagrody rzeczowe