Międzynarodowy Konkurs Plakatu z okazji 100-lecia PKOl

Polski Komitet Olimpijski przyjmuje zgłoszenia do otwartego Międzynarodowego Konkursu Plakatu. Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz nawiązuje do bogatej tradycji polskiego plakatu sportowego.

Ideą Konkursu jest odwołanie się do postaci olimpijczyka jako bohatera wyobraźni zbiorowej oraz do humanistycznych wartości sportu olimpijskiego, takich jak: dążenie do doskonałości, szacunku, uczciwości, solidarności, wspólnotowości, zachowania godności ludzkiej, wzajemnego zrozumienia, pokojowego współzawodnictwa, radości płynącej z wysiłku sportowego. Warto z okazji 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego popularyzować te wartości w świadomości społecznej oraz dążyć do utrwalenia kulturowego dziedzictwa igrzysk olimpijskich.

Prace składane w Konkursie muszą być dziełami oryginalnymi, dotychczas niepublikowanymi oraz niezgłaszanymi do innego Konkursu.

Regulamin: https://www.olimpijski.pl/Media/files/POL_REGULAMIN_KARTA%20ZGŁOSZENIOWA_%20Międzynarodowego%20Konkursu%20Plakatu%20z%20okazji%20100-lecia%20PKOl.pdf


Nagrody

I nagroda: 15 000 PLN
II nagroda: 10 000 PLN
III nagroda: 5 000 PLN
oraz trzy wyróżnienia: po 3 000 PLN każde + wystawa + katalog