Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Cyfrowego Ex DIGITALIS Salon 2019

Organizatorem Przeglądu jest Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Mogą w nim wziąć udział twórcy zajmujący się artystyczną grafiką komputerową.

Na tegoroczny Ex DIGITALIS Salon 2019 przyjmowane są prace o dowolnej tematyce oraz prace poświęcone wybitnym kompozytorom polskiej muzyki: Stanisławowi Moniuszce i Fryderykowi Chopinowi, którzy są patronami tego roku. Ekslibrisy wybrane przez Jury wezmą udział w wystawie, która odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej w grudniu 2019.

Przegląd ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć twórcy z kraju i z zagranicy. Należy przysłać od 4 do 10 prac. Dopuszczalne są jedynie techniki cyfrowe. Przegląd obejmuje prace wykonane w okresie dwóch lat poprzedzających Ex DIGITALIS Salon 2019.

Regulamin: https://csw.torun.pl/download/k_Regulamin-ExDigitalis-2019.pdf

  


Nagrody

Wyróżnienia honorowe, wystawa indywidualna, wystawa zbiorowa, katalog