MŁODE WILKI

Festiwal skierowany jest do studentów wyższych szkół plastycznychi muzycznych oraz niestudiujących osób do 25 roku życia, zainteresowanych zagadnieniami sztuki współczesnej. Sekcja „Młode Wilki 1/2” skierowana jest do uczniów szkół średnich.

Zgłaszać można projekty fantasmagoryczne, wystąpienia/koncerty, filmy eksperymentalne, video, performance, realizacje soundart’owe, rzeźby, instalacje – których istotnym elementem jest relacja pomiędzy dźwiękiem i obrazem lub formą przestrzenną. Cenimy pomysły utopijne i bezkompromisowe. Nie przyjmujemy videoklipów, zrealizowanych do muzyki popularnej ani realizacji komercyjnych.

Przyjętych prac nie dzielimy na kategorie; nominowanych 20 uczestników zapraszamy do Szczecina, gdzie zaprezentują swoje realizacje lub koncepcje w ramach wystawy albo wystąpienia/prezentacji.6. Prace i propozycje nadsyłać można drogą mailową do 10 października 2016 roku. W dniach 04-06 listopada zaplanowaliśmy przyjazd nominowanych uczestników, pokazy, wystąpienia, projekcje, koncerty oraz wykłady członków Jury


Nagrody

Grad prix – 5000 zł

2 wyróżnienia po 1000 zł