MŁODZI NA START: „DRUGIE ŻYCIE MEBLA. RECYKLING – POTRZEBA CZY TREND?”

MLODZI

Redakcja ELLE Decoration zaprasza do udziału w 7 edycji konkursu Młodzi na Start. Tematem tegorocznej edycji jest „Drugie życie mebla. Recykling – potrzeba czy trend?”. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów przygotowanych w oparciu o temat konkursu i promocję młodych designerów.

Praca powinna spełniać trzy kryteria:
• prawidłowa interpretacja tematu
• estetyka wykonania
• spójność funkcji i formy

W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób – pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz spełnią inne postanowienia regulaminu.

Termin nadsyłania zgłoszeń on-line:
do 7 maja 2018 roku

Szczegóły na stronie konkursu:

http://mlodzinastart.elle.pl

Kontakt:
tel. 22 44 88 333
e-mail: mlodzinastart@elledeco.com.pl


Nagrody

10 000 złotych
udział w wystawie podczas festiwalu designu Gdynia Design Days 2018
publikacje w ELLE Decoration